Kernvisie Summer School

Ik ben Nicolette

de dyslectische loopbaancoach

Kernvisie methode

"Als kinderen de aansluiting met de lesstof missen, komt dit vaak omdat zij een voorkeur hebben voor een visuele- en gevoelsmatige aanpak. Deze ondersteuning en inzichten zijn er vaak nog niet op school. Ook wordt hen niet geleerd naar hun individuele leerbehoefte te kijken. De kracht van de Kernvisie methode ligt er juist in deze kinderen inzichten mee te geven en nieuwe leergereedschappen aan te reiken die ze zélf in kunnen zetten zodat het eigen leerproces gemakkelijker verloopt." 


Meer lezen over de visie van de Kernvisie methode?De Summer School


Samen met andere Kernvisiecoaches organiseren wij voor het derde jaar op rij de Kernvisie Summer School.


De Kernvisie Summer School is een op maat gemaakt, verkort traject, van 4-5 sessies van een uur. We concentreren ons op een paar belangrijke pijlers:

1. Het aanleren van de techniek van de methode,

2. Automatiseringsproblematiek rondom spelling,

3. Automatiseringsproblematiek rondom rekenen,

4. Sociaal emotioneel: het welbevinden.


Indien van toepassing voegen we hier nog de pijler "Zelfvertrouwen" aan toe in een vijfde sessie.


Studiebelasting

Ook ontspanning in de vakantie is erg belangrijk, daarom is de studiebelasting voor het kind is minimaal; Iedere dag een kwartiertje oefenen. Tussen iedere sessie zit een periode van drie weken en we werken altijd met de belangrijke driehoek van coach, kind en ouder.


Aan het einde van deze Kernvisie Summer School heeft het kind inzicht gekregen rondom het eigen leren en kan dit ook zelf toepassen. Zo kan er een ontspannen en zelfverzekerde start van een nieuw schooljaar gemaakt worden.


Praktische informatie

 • De kosten bedragen € 295 te betalen bij aanvang van het traject.
 • Na ontvangst van betaling kan er gestart worden en wordt ook het boek Krachtig anders leren van Wim Bouman toegestuurd.Doe de test!


Herken jij jezelf in het grootste gedeelte van deze punten?

 • als iemand mij iets vertelt, zie ik het meteen voor me
 • ik weet dingen zonder uit te leggen waarom
 • ik heb een levendige verbeelding en veel fantasie
 • ik ben snel afgeleid door wat ik om mij heen zie of hoor
 • ik kan met meerdere dingen tegelijk bezig zijn
 • eerst doen en dan denken!
 • ik kan snel complexe situaties overzien
 • ik ben perfectionistisch
 • ik ben bang om fouten te maken en gevoelig voor kritiek
 • ik heb een goed gevoel voor humor
 • ik kan goed gezichten onthouden maar minder goed namen
 • ik doe mijn best om netjes te schrijven maar dit kost mij wel veel moeite
 • ik droom regelmatig weg
 • ik kan anderen goed aanvoelen
 • ik vergeet vaak de tijd
 • ik ben een laatbloeier
 • wiebelen en friemelen helpt mij om mij beter te concentreren

Deze eigenschappen horen bij een visueel-kinesthetische leerstijl. Iedereen heeft een eigen unieke manier van informatie verwerken en leren. Wanneer je je eigen unieke leerstijl kent, wordt leren en leven makkelijker.

Kernvisie visie op leren

Ieder mens denkt op 4 verschillende manieren; visueel (in beelden), auditief (op het gehoor), kinesthetisch (met het gevoel) en digitaal (met het verstand). We gebruiken al deze denksystemen, maar hebben wel voorkeuren in het gebruik van deze systemen.


De kinderen waar we hier over spreken hebben een voorkeur om visueel/kinesthetisch te denken. Dus in beelden (ook wel beelddenken genoemd) én met hun gevoel. Juist deze combinatie zorgt voor een andere leerstijl van deze kinderen. We noemen dit een rechtsgeoriënteerde leerstijl.


Kijken we naar onze hersenen, dan spreken we van een linker- en een rechterhersenhelft. Links zit onze ratio, zoals het beredeneren, tekenherkenning als woorden, cijfers, letters, getallen, maar ook de analyse, volgordes, logica en details. De rechterhersenhelft verzorgt emotie, ritme, ruimtelijk inzicht, overzicht, verbeelding, dagdromen, kleurherkenning, muziek en gevoel. Zo zijn er mensen met een linksgeoriënteerde denk- en leerstijl en mensen met een rechtsgeoriënteerde denk- en leerstijl.


Linksgeoriënteerde leerstijl

Leert stap voor stap | werkt vanuit onderdelen naar het geheel | is een analytische denker | leert klanken makkelijk | kan woorden spellend uitspreken


Rechtsgeoriënteerde leerstijl

Leert vanuit het overzicht | werkt vanuit het grote beeld | leert het best door verbanden te zien | leert hele woorden makkelijk | moet woorden visualiseren alvorens ze te kunnen spellen | is goed in synthese, verbanden leggen


Ons huidige onderwijssysteem is gebaseerd op een linksgeoriënteerde leerstijl en reikt de informatie aan voor de linkerhersenhelft. De leerproblematiek ontstaat doordat deze categorie kinderen een voorkeur heeft om met hun rechterhersenhelft te werken. Dit sluit dus niet aan.


Aanmelden

Je kan met het onderstaande contact formulier aanmelden. We plannen vervolgens een belafspraak.


 
 
 
 

Telefonische pre- intake

Tijdens het eerste telefonische contact licht ik mijn werkwijze toe en bespreek ik de huidige situatie, de voorgeschiedenis en de hulpvraag. Wanneer je ergens anders beter op je plek bent, denk ik mee over passende hulp door een andere zorgaanbieder.